Publicerat

   www.karinlovgren.se © 2009

Lövgren, Karin  (2019) Måste vi prata om klimakteriet?  Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, Vol. 33, nr 2, s. 71-76


Lövgren, Karin (2019) Påminn dig Äldre i centrum, nr 1, s. 83-87


Lövgren, Karin (2017) "Old age in advertisements for garments".  I Cultural narratives, processes and strategies in representations of age and aging: Cultural gerontology. Konferensbidrag (Refereegranskat)


Lövgren, Karin och Sjöberg, Johanna (2017) Att göra ålder i distansförsäljning. I  Krekula, Clary & Johansson, Barbro (red.) (2017). Introduktion till kritiska åldersstudier. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur, sid 197-210


Lövgren, Karin (2016). Comfortable and leisurely. Old women on style and dressJournal of women and aging.


Lövgren, Karin (2016)  "Att köpa kläder när man blir äldre, det är hopplöst" Konsumtion, mode och åldrande. I À la mode. Mode mellan konst, kultur och kommers. (Redaktörer Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson) Göteborg: Makadam. ss. 207-226


Tant röd. Montan. Lingonvecka (2016) Jordemodern. nr 9, 2016. s. 4-7


Lövgren, Karin (2016) Kläderna gör tanten. I Äldre i centrum, nr 1, 2016, s. 46-49


Lövgren, Karin (2016) Pensionären i populärkulturen. I Äldre i centrum, nr 1, 2016. s. 42-44


Lövgren, Karin (2016) Inledning - att konstruera en kvinna.

I Lövgren, Karin (red.) (2016). Att konstruera en kvinna: berättelser om normer flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press, s, 7-24.


Lövgren, Karin (2016) Att göra kvinnlighet och ålder i bloggosfären.

I Lövgren, Karin (red.) (2016). Att konstruera en kvinna: berättelser om normer flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press, s, 115-144.


Lövgren, Karin (2016) Redaktör för  Att konstruera en kvinna: berättelser om normer flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press


Lövgren, Karin (2015). Härligare att inte åldras? Forte magasin nr 3. Stockholm: Forte, ss. 98-99.


Lövgren, Karin (2015) Squirrels and nostalgia - about wardrobe collections of older women. I Ageing, Culture and Identity. Umeå: Umeå university. ss. 95-120.

Läs kapitlet här >>


Lövgren, Karin (2015) Gör om mig – åldrande och kvinnlighet i en populär mediegenre. Budkavlen. Åbo: Åbo universitet.


Lövgren, Karin (2015) Gammal är någon annan. Om övergångar, kläder och kroppens åldrande. Se åldern. Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen. Stockholm: Nordiska museet. ss. 241-255.


Lövgren, Karin (2014) ‘Fun’ as a resource in old women’s deliberations about style and dress. I Söderberg, Eva & Nyhlén, Sara (eds). Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization, Sundsvall: Mid Sweden University. ss. 156-175.


Lövgren, Karin (2013). Review of Aging femininities: Troubling representations International Journal of Ageing and Later Life.

vol 8, issue 1, ss. 145-148.


Lövgren, Karin (2013) Tanter och gubbar. Humanistportalen. http://www.humanistportalen.se/genusansiktet/


Lövgren, Karin (2013). Celebrating or Denying Age? On Cultural Studies as an Analytical Approach in Gerontology. In Kriebernegg, Ulla & Maierhofer, Roberta (eds.) The ages of life. Living and aging in conflict? Bielefeld: Transcript Verlag, ss. 37-56.


Lövgren, Karin (2013) The Swedish tant: a marker of female ageing. Journal of Women and aging, vol 25, issue 2.


Lövgren, Karin (2012). Grey is gorgeous: On Dove’s campaign for real beauty targeting older consumers. In Sedláková, Renáta & Zahrádka, Pavel (eds.) New perspectives on Consumer culture theory and research.  Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

 

Lövgren, Karin (2012). A review of Aagje Swinnen & Stotesbury, John A. (eds.) (2012). Aging, Performance and Stardom: Doing Age on the Stage of Consumerist Culture. International Journal of Ageing and Later Life 2012 7(1): V-VIII.

 

Lövgren, Karin (2012) redaktör tillsammans med Marianne Liliequist, se Liliequist, Marianne & Lövgren, Karin.


Liliequist, Marianne & Lövgren, Karin (red.) (2012) Tanten, vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.

 

Lövgren, Karin (2012). Tanten vem är hon? (förord). I Liliequist, Marianne & Lövgren, Karin (red.). Tanten vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag

 

Lövgren, Karin (2012). Ååå tanter, ååå tanter. Tant-representationer och forskning. I  Liliequist, Marianne & Lövgren, Karin (red.). Tanten vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.

 

Lövgren, Karin (2012). Tanten som symbol. Åldrande och kvinnlighet. I Liliequist, Marianne & Lövgren, Karin (red) Tanten vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.

 

Lövgren, Karin (2012). Efterord: stilpoliser och delad glädje. I Liliequist, Marianne & Lövgren, Karin (red.) Tanten vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.

 

Lövgren, Karin (2012). They see themselves as young: The market addressing the older consumer. In Ylanne, Virpi (red.). Age, Image, Identity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, ss. 53-67.

 

Lövgren, Karin (2011). Fear of ageing – negotiating age. In Larsson, Mariah & Steiner, Ann (red.). Interdisciplinary Approaches to Twilight. Lund: Nordic Academic Press, ss. 81-96.

 

Lövgren, Karin (2011). Jag vill inte se ut som en tant. Länge leve tanten. Kulturella perspektiv, årg. 20, nr 1, ss. 7-18.

 

Lövgren, Karin (2009). ”Se lika ung ut som du känner dig”. Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. Diss. Linköping: Linköpings universitet.

 

Lövgren, Karin (2009). Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie. Om ålderskategoriseringar i reklam och populärpress. I Jönson, Håkan (red.). Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping: Linköpings universitet, ss. 121-137.

 

Lövgren, Karin (2007). ”Triumfera över tiden”. Om kvinnor i populärpress. Socionomen 2007, nr 4, ss. 30-35.

 

Lövgren, Karin (2006). Book Review of: Livet skal leves – forlæns, baglæns og sidlæns [Life shall be lived – forwards, backwards and sideways] by Anne Leonora Blaakilde. International journal of ageing and later life, vol. 1, issue 1, ss.115-117.

 

Lövgren, Karin (2005). Se lika ung ut som du känner dig. Kvinnligt åldrande i populärpress. Kulturella perspektiv, årg. 14, nr 3, ss. 88-95.

 

Lövgren, Karin (2004). Flyktiga möten och envis närvaro. I Gemzöe, Lena (red.). Nutida etnografi. Reflektioner från mediekonsumtionens fält. Nora: Nya Doxa, ss. 135-148.

 

Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (2002). Böcker: Urvalsprocesser i bokhandeln. I Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Medier och människor i konsumtionsrummet. Nora: Nya Doxa, ss. 81-102.

 

Lövgren, Karin (red.) (2002). Perspektiv på intervjuer. Genus, generation och kulturmöten. Stockholm: Nordiska museet/Samdok. Som pdf-fil.

 

Lövgren, Karin (2002). En värld full av hemligheter. I Perspektiv på intervjuer. Genus, generation och kulturmöten. Stockholm: Nordiska museet/Samdok. Som pdf-fil.

 

Lövgren, Karin (2002). Video: brukets tider och platser. I Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Medier och människor i konsumtionsrummet. Nora: Nya Doxa, ss. 227-245.

 

Lövgren, Karin (2001). Med en liten gul engångskamera. I Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum. Nora: Nya Doxa, ss. 266-272.

 

Lövgren, Karin (2001). Batonger och bänkar. I Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum. Nora: Nya Doxa, ss. 130-150.

 

Lövgren, Karin (1999). Svensk lördagskväll. Samtid & museer, årg. 3, nr 1, ss. 4-7.

 

Lövgren, Karin (1998). En nygammal Barbieklänning. Fataburen. Stockholm: Nordiska museet, ss. 247-256.

 

Lövgren, Karin (1998). En analytisk hammare. Tingens bruk och mening. Samtid & museer, årg. 2, nr 1, ss. 10-11.

 

Lövgren, Karin (1998). Till mina kära döttrar. I Vetvärt. Fyrtiofyra tyckare och tänkare om vad som – egentligen – är framtidens kunskaper och kompetenser, och skolans roll. Stockholm: Kommunförbundet, ss. 202-208.

 

Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1998). Vardagsliv och boende i Bro. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

 

Lövgren, Karin (1997). Sammanställning av remissvar på Samdok inför år 2000. Förslag till förändring av organisation och verksamhetsinriktning (1997). Stockholm: Nordiska museet.

 

Lövgren, Karin (1997). Remissdebatt. Samtid & museer, årg. 1, nr 4, s. 11.

 

Lövgren, Karin (1997). Konsumtion och shopping. Samtid & museer, årg. 1, nr 1, ss. 14-17.

 

Lövgren, Karin (1997). Etnologer och etnologer. Samtid & museer, årg. 1, nr 2, ss. 18-19.

 

Lövgren, Karin (1997). Spice up your life. Ungdomstid, 1997, nr 4, ss. 54-60.

 

Bolin, Göran & Lövgren, Karin (red.) (1995). Om unga män. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur.

 

Lövgren, Karin (1995). Inledning. I Bolin, Göran & Lövgren, Karin (red.). Om unga män. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur, ss. 11-27.

 

Lövgren, Karin (1995). Kulturer möts. I Fataburen. Stockholm: Nordiska museet, ss. 77-99.

 

Lövgren, Karin (1994). Hur ska det gå för Björkegrens? Samdokbulletinen, årg. 18, nr 1, ss. 22-23.

 

Lövgren, Karin (1994). Ceci n’est pas une pipe. Samdokbulletinen, årg. 18, nr 2, ss. 16-17.

 

Lövgren, Karin, Jarl, Per & Richette, Christian (red.) (1993). Etnologi och folkloristik. Nord-nytt, nr 52.

 

Lövgren, Karin & Runfors, Ann (1993). Exotiskt eller oetiskt? Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Mångkulturellt centrum.

 

Lövgren, Karin, Bolin, Göran & Öhlund, Thomas (1992). Ungdomskultur vid Stockholms universitet. En presentation. Stockholm: JMK.

 

Palmgren, Cecilia, Lövgren, Karin & Bolin, Göran (1992). Ethnicity in youth culture. Stockholm: JMK.

 

Lövgren, Karin (1992). Dagbok från Hällefors 4: Kill your darlings. Samdokbulletinen, årg. 16, nr 1, ss. 12-14.

 

Lövgren, Karin (1992). Farlig lockelse. Nord-nytt nr 47, ss. 34-37.

 

Lövgren, Karin (1992). Stig Nilssons trasiga regnkläder. I Silvén-Garnert, Eva (red.). Tumme med tingen. Om det materiellas roll i museernas samtidsdokumentation. Stockholm: Nordiska museet/Samdok, ss. 58-70.

 

Lövgren, Karin & Bolin, Göran (1992). Ungdomskultur vid Stockholms universitet. En presentation. Stockholm: Ungdomskultur vid Stockholms universitet (USU).

 

Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (red.) (1991). Om unga kvinnor. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur.

 

Lövgren, Karin (1991). Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböcker. I Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (red.). Om unga kvinnor. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur, ss. 97-117.

 

Lövgren, Karin (1991). Dagbok från Hällefors 1: Med alla sinnen. Samdokbulletinen, årg. 15, nr 2, ss.14-16.

 

Lövgren, Karin (1991). Dagbok från Hällefors 2: Skrönor, fräckisar och informellt berättande. Samdokbulletinen, årg. 15, nr 3, ss. 9-11.

 

Lövgren Karin (1991). Dagbok från Hällefors 3: Fältarbete bakom Heikkis rygg. Samdokbulletinen, årg. 15, nr 4, ss. 24-26.

 

Lövgren, Karin (1991). Ikaros i Hällefors. Bärgslagsbladet, årg. 47.

 

Lövgren, Karin & Ludvigsson, Bertil (1990). Bland sågspån och jössehäringar. En etnologisk samtidsdokumentation av Edanesågen. Karlstad: Värmlands museum.

 

Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1990). Blåser förändringens vindar över Bro? Stockholm: Institutet för folklivsforskning.

 

Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1989). Projekt – Nyckeln till förändring? Stockholm: Institutet för folklivsforskning.

 

Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1988). Bilder av Bro. Stockholm: Institutet för folklivsforskning.


 

Tillbaka upp >>