Mer om Karin Lövgren

   www.karinlovgren.se © 2009

Karin Lövgren är forskarutbildad vid den tvärvetenskapliga institutionen Tema ålder och åldrande (NISAL), Linköpings universitet. Hennes avhandling: ”Se lika ung ut som du känner dig. (2009) handlar om kulturella föreställningar om åldrande. Utgångspunkten är tidskrifter som riktar sig till medelålders och äldre kvinnor, med ålder som säljargument. Avhandlingen utgår ifrån intervjuer med verksamma inom reklam och marknadsföring, analys av artiklar och reklam i populära tidskrifter och intervjuer med kvinnor i åldrarna 40-62.


Karin Lövgren har varit redaktör för flera böcker, däribland en bok om hur föreställningar om ålder och genus är sammanflätade, och som tematiskt handlar om både flickor och tanter. Boken: Att konstruera en kvinna, kom ut 2016, på Nordic academic press. Karin är också en av redaktörerna för en antologi om kvinnor och åldrande: “Tanten vem är hon?” utgiven på Borea bokförlag. För övriga publikationer se Publicerat >>


Karin Lövgren har forskat om åldrande och kläder.  Med utgångspunkt i intervjuer kring vad äldre kvinnor har i sina garderober undersökte hon frågor om ålder, livsfas, och hur åldrande tillskrivs mening.  Hon har publicerat flera artiklar om forskningsprojektet, se vidare Publicerat >>


Karin Lövgren har arbetat med forskning samt undersökningar och dokumentationer för kulturhistoriska museer och forskningsinstitutioner. Hon har till exempel skrivit om invandrare i sjukvården, ett sågverk i Värmland, boende och vardagsliv i en förort och om unga män respektive unga kvinnor, identitet och livsvillkor.

 

I LIBRIS

Karin Lövgren >>


Forskarpresentation på HIG >>