Publications

   www.karinlovgren.se © 2009

(currently only partly translated)


Lövgren, Karin (2016)  "Att köpa kläder när man blir äldre, det är hopplöst" Konsumtion, mode och åldrande. I À la mode. Mode mellan konst, kultur och kommers. (Redaktörer Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson) Göteborg: Makadam. ss. 207-226


Tant röd. Montan. Lingonvecka (2016) Jordemodern. nr 9, 2016. s. 4-7


Kläderna gör tanten. I Äldre i centrum, nr 1, 2016, s. 46-49


Pensionären i populärkulturen. I Äldre i centrum, nr 1, 2016. s. 42-44


Lövgren, Karin (2016) Inledning - att konstruera en kvinna.

I Lövgren, Karin (red.) (2016). Att konstruera en kvinna: berättelser om normer flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press, s, 7-24.


Lövgren, Karin (2016) Att göra kvinnlighet och ålder i bloggosfären.

I Lövgren, Karin (red.) (2016). Att konstruera en kvinna: berättelser om normer flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press, s, 115-144.


Lövgren, Karin (2016) Redaktör för  Att konstruera en kvinna: berättelser om normer flickor och tanter. Lund: Nordic Academic Press


Lövgren, Karin (2015). Härligare att inte åldras? Forte magasin nr 3. Stockholm: Forte, ss. 98-99.


Lövgren, Karin (2015) Squirells and nostalgia - about wardrobe collections of older women. I Ageing, Culture and Identity. Umeå: Umeå university. ss. 95-120.

Read the chapter >>


Lövgren, Karin (2014) ‘Fun’ as a resource in old women’s deliberations about style and dress. I Söderberg, Eva & Nyhlén, Sara (eds). Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization, Sundsvall: Mid Sweden University. ss. 156-175.


Lövgren, Karin (2013) Review of Aging femininities: Troubling representations International Journal of Ageing and Later Life.

2013 volume 8, issue 1, 145-148.


Lövgren, Karin (2013) Tanter och gubbar. Humanistportalen, http://www.humanistportalen.se/genusansiktet/


Lövgren, Karin (2013) Celebrating or Denying Age? On Cultural Studies as an Analytical Approach in Gerontology. In The ages of life. Living and aging in conflict? Ed. Kriebernegg, Ulla & Roberta Maierhofer. Bielefeld: Transcript verlag..ss. 37-56


Lövgren, Karin (2013) The Swedish tant: a marker of female ageing. In Journal of Women and aging. Volume 25, issue 2, summer 2013.


Lövgren, Karin (2012) Grey is gorgeous: On Dove’s campaign for real beauty targeting older consumers. In New perspectives on Consumer culture theory and research. Edited by Sedláková, Renáta & Zahrádka, Pavel. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.


Lövgren, Karin (2012) A review of Aagje Swinnen and John A. Stotesbury (eds.) (2012). Aging, Performance and Stardom: Doing Age on the Stage of Consumerist Culture. In International Journal of Ageing and Later Life 2012 7(1): V-VIII.


Lövgren, Karin (2012) redaktör, tillsammans med Marianne Liliequist. Tanten, vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.


Lövgren, Karin (2012). Tanten vem är hon? (förord) I Tanten vem är hon? En tantologi. (red Liliequist M & Lövgren, Karin). Umeå: Borea bokförlag


Lövgren, Karin (2012). Ååå tanter, ååå tanter. Tant-representationer och forskning. I I Liliequist, Marianne & Lövgren Karin (red) Tanten vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.


Lövgren, Karin (2012. Tanten som symbol. Åldrande och kvinnlighet. I Liliequist, Marianne & Lövgren Karin (red) Tanten vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.


Lövgren, Karin (2012). Efterord: stilpoliser och delad glädje. I Liliequist, Marianne & Lövgren Karin (red) Tanten vem är hon? En tantologi. Umeå: Borea bokförlag.


Lövgren, Karin (2012). They see themselves as young: The market addressing the older consumer. In Age, Image, Identity, (ed.) Ylanne, Virpi, Cardiff University. Publisher: Palgrave Macmillan. ss. 53-67


Lövgren, Karin (2011). Fear of ageing – negotiating age. In Interdisciplinary Approaches to Twilight. Larsson, Mariah & Steiner, Ann (red.). Lund: Nordic Academic Press. ss. 81-96.


Lövgren, Karin (2011). Jag vill inte se ut som en tant. Länge leve tanten. Kulturella perspektiv, årg. 20, nr 1, ss. 7-18.


Lövgren, Karin (2009 b). ”Se lika ung ut som du känner dig”.  Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. Diss. Linköping: Linköpings universitet.


Lövgren, Karin (2009 a).  Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie. Om ålderskategoriseringar i reklam och populärpress). I Jönson, Håkan (red.). Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping: Linköpings universitet, ss. 121-137.


Lövgren, Karin (2007).  ”Triumfera över tiden”. Om kvinnor i populärpress. Socionomen 2007, nr 4, ss. 30-35.


Lövgren, Karin (2006). Book Review of: Livet skal leves – forlæns, baglæns og sidlæns [Life shall be lived – forwards, backwards and sideways] by Anne Leonora Blaakilde. International journal of ageing and later life, vol. 1, issue 1115-117..


Lövgren, Karin (2005). Se lika ung ut som du känner dig. Kvinnligt åldrande i populärpress. Kulturella perspektiv, årg. 14, nr 3, ss. 88-95.


Lövgren, Karin (2004). Flyktiga möten och envis närvaro.  I Gemzöe, Lena (red.). Nutida etnografi. Reflektioner från mediekonsumtionens fält. Nora: Nya Doxa, ss. 135-148.


Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (2002). Böcker: Urvalsprocesser i bokhandeln.  I  Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Medier och människor i konsumtionsrummet. Nora: Nya Doxa, ss. 81-102.


Lövgren, Karin (red.) (2002). Perspektiv på intervjuer. Genus, generation och kulturmöten. Stockholm: Nordiska museet/Samdok. Som pdf-fil.


Lövgren, Karin (2002 a).  En värld full av hemligheter. I Perspektiv på intervjuer. Genus, generation och kulturmöten. Stockholm: Nordiska museet/Samdok. Som pdf-fil.


Lövgren, Karin (2002 b). Video: brukets tider och platser.  I  Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Medier och människor i konsumtionsrummet. Nora: Nya Doxa, ss. 227-245.


Lövgren, Karin (2001 b). Med en liten gul engångskamera. I Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red.). Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum. Nora: Nya Doxa, ss. 266-272.


Lövgren, Karin (2001 a). Batonger och bänkar. I Becker, Karin, Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (red). Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum. Nora: Nya Doxa, ss. 130-150.


Lövgren, Karin (1999). Svensk lördagskväll. Samtid & museer, årg. 3, nr 1, ss. 4-7.


Lövgren, Karin (1998 a). En nygammal Barbieklänning.  I Fataburen. Stockholm: Nordiska museet, ss. 247-256.


Lövgren, Karin (1998 b). En analytisk hammare. Tingens bruk och mening. Samtid & museer, årg. 2, nr 1, ss. 10-11.


Lövgren, Karin (1998 c). Till mina kära döttrar. I Vetvärt. Fyrtiofyra tyckare och tänkare om vad som – egentligen – är framtidens kunskaper och kompetenser, och skolans roll. Stockholm: Kommunförbundet, ss. 202-208.


Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1998). Vardagsliv och boende i Bro.  Botkyrka: Mångkulturellt centrum.


Lövgren, Karin (1997 a) Sammanställning av remissvar på Samdok inför år 2000. Förslag till förändring av organisation och verksamhetsinriktning (1997). Stockholm: Nordiska museet.


Lövgren, Karin (1997 b). Remissdebatt. Samtid & museer, årg. 1, nr 4, s. 11.


Lövgren, Karin (1997 c). Konsumtion och shopping. Samtid & museer, årg. 1, nr 1, ss. 14-17.


Lövgren,  Karin (1997 d). Etnologer och etnologer. Samtid & museer, årg. 1, nr 2, ss. 18-19.


Lövgren, Karin (1997e). Spice up your life. Ungdomstid, 1997, nr 4, ss. 54-60.


Bolin, Göran & Lövgren, Karin (red.) (1995a ) Om unga män. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur.


Lövgren, Karin (1995 b).Inledning.  I Bolin, Göran & Lövgren, Karin (red.). Om unga män. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur, ss. 11-27.


Lövgren, Karin (1995). Kulturer möts.  I I glädje och sorg, Fataburen. Stockholm: Nordiska museet, ss. 77-99.


Lövgren, Karin (1994 a). Hur ska det gå för Björkegrens?. Samdokbulletinen, årg. 18, nr 1, ss. 22-23.


Lövgren, Karin (1994 b). Ceci n’est pas une pipe. Samdokbulletinen årg. 18, nr 2, ss. 16-17.


Lövgren, Karin, Jarl, Per & Richette, Christian (red.)  (1993). Etnologi och folkloristik. Nord-nytt, nr 52.


Lövgren, Karin & Runfors, Ann (1993). Exotiskt eller oetiskt? Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Mångkulturellt centrum.


Lövgren, Karin, Bolin, Göran & Öhlund, Thomas (1992). Ungdomskultur vid Stockholms universitet. En presentation. Stockholm: JMK.


Palmgren, Cecilia, Lövgren, Karin & Bolin, Göran (1992). Ethnicity in youth culture. Stockholm: JMK.


Lövgren, Karin (1992 a). Dagbok från Hällefors 4: Kill your darlings. Samdokbulletinen, årg. 16, nr 1, ss. 12-14.


Lövgren, Karin (1992 b). Farlig lockelse. Nord-nytt nr 47, ss. 34-37.


Lövgren, Karin (1992 c). Stig Nilssons trasiga regnkläder. I Silvén-Garnert, Eva (red.). Tumme med tingen. Om det materiellas roll i museernas samtidsdokumentation. Stockholm: Nordiska museet/Samdok, ss. 58-70.


Lövgren, Karin & Bolin, Göran (1992). Ungdomskultur vid Stockholms universitet. En presentation. Stockholm: Ungdomskultur vid Stockholms universitet (USU).


Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (red.)  (1991). Om unga kvinnor. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur.


Lövgren, Karin (1991 a). Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböcker. I Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (red.). Om unga kvinnor. Identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur, ss. 97-117.


Lövgren, Karin (1991 b).  Dagbok från Hällefors 1: Med alla sinnen. Samdokbulletinen, årg. 15, nr 2, ss.14-16.


Lövgren, Karin (1991 c). Dagbok från Hällefors 2: Skrönor, fräckisar och informellt berättande. Samdokbulletinen, årg. 15, nr 3, ss. 9-11.


Lövgren Karin (1991 d). Dagbok från Hällefors 3: Fältarbete bakom Heikkis rygg. Samdokbulletinen, årg. 15, nr 4, ss. 24-26.


Lövgren, Karin (1991 e). Ikaros i Hällefors. Bärgslagsbladet, årg. 47.


Lövgren, Karin & Ludvigsson, Bertil (1990). Bland sågspån och jössehäringar. En etnologisk samtidsdokumentation av Edanesågen. Karlstad: Värmlands museum.


Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1990). Blåser förändringens vindar över Bro? Stockholm: Institutet för folklivsforskning.


Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1989). Projekt – Nyckeln till förändring? Stockholm: Institutet för folklivsforskning.


Lövgren, Karin & Ramberg, Klas (1988). Bilder av Bro. Stockholm: Institutet för Back folklivsforskning.


 

Back To Top >>