Karin Lövgren

   www.karinlovgren.se © 2009

Karin Lövgren. Foto: Matilda Regazzoni

Karin Lövgren är verksam som universitetslektor och forskare. Hon undervisar på Högskolan i Gävle, inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.


Hon forskar om ålder och åldrande, med särskilt fokus på hur vi skapar mening kring ålder i vardagen och hur åldrande framställs i populära medier. Frågor om ålder och åldrande är samhällsrelevanta och aktuella: detta märks inte minst i hur medierna intresserar sig för frågor om äldre och om hur olika demografiska förändringar kommer att inverka på samhället syn på åldrande.


Inspirerad av ett begrepp från genusforskning – att göra kön – undersöker Karin hur ålder görs – hur ålder ges mening och relevans. Ålder och åldrande är sammanflätat med genus och av intresse för Lövgrens forskningsprojekt är hur kvinnlighet och manlighet görs i olika åldrar.


Karin är intresserad av att tillgängliggöra och förmedla forskningsresultat. Karin Lövgren forskar, undervisar och håller föredrag. Hon har medverkat i medier om ålder, generationsbegrepp samt synen på äldre kvinnor.


Karin Lövgren arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om manlighet och åldrande. Här intervjuas män om sina erfarenheter av att åldras och om sin syn på representationer av åldrande i medier och skönlitteratur. 


Se länk till en beskrivning av det europeiska projektet,

https://www.mascage.eu/

och en länk till en beskrivning av den svenska delen

https://mascagesverige.wordpress.com/
Kontakt  >>


Mer om Karin  >>