Start

Karin Lövgren

www.karinlovgren.se © 2009

Karin Lövgren. Foto: Matilda Regazzoni

Karin Lövgren är verksam som universitetslektor och forskare. Hon undervisar på Högskolan i Gävle, inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.

Aktuellt

2016-09

Karin Lövgren talade på ett välbesökt forskarcafé, på Högskolan i Borås. Rubriken löd: 70 är det nya 50? Kulturella föreställningar om åldrande i populärkultur

 

Läs om Karin på Forskarcafé här>>

 

2016-09

Direkt från tryckpressen:

en ny antologi om mode: À la mode. Mode mellan konst, kultur och kommers. (Redaktörer Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson) Göteborg: Makadam.

 

Karin medverkar med en artikel: "Att köpa kläder när man blir äldre, det är hopplöst" Konsumtion, mode och åldrande. Sid 207-226 i antologin

 

2016-09

Karin medverkar i senaste numret av barnmorskornas tidskrift Jordemodern. Artikeln: Tant röd. Montan. Lingonvecka utgår ifrån reklamfilmer om mensskydd.

 

2016-05

Senaste avsnittet av radioprogrammet Pyramiden har temat: "Old is the new black – om nya kläder i gamla garderober". Karin intervjuas.

 

Lyssna på programmet här (från torsdag 12/5) >>

 

2016-05

Senaste numret av tidskriften Respons har tema ålder och åldersdiskriminering.

Karin intervjuas om åldesrepresentationer i populärkultur.

 

Läs artikeln här>>

 

2016-02

Karin intervjuades i radioprogrammet Vetenskapsradion forum, 2016-02-09 om den nya boken Att konstruera en kvinna. Rubriken på programmet är: Flickor, tjejer, tanter och kärringar

 

"Nu för tiden går kvinnliga pensionärer på tjejmiddagar medan unga kvinnor bejakar sina inre tanter. Veckans Vetenskapsradion Forum handlar om hur kvinnorollerna har förändrats."

 

Lyssna på programmet >>

 

2016-02

Karin medverkar i tidskriften Äldre i centrum, med artiklar om sin undersökning I garderoben, och om populärkultur.

 

2016-01

Nu är boken släppt!

Att konstruera en kvinna: berättelser om normer, flickor och tanter. Den ges ut på Nordic Academic Press.

 

Karin har varit redaktör för antologin där författare från olika universitet medverkar med kapitel om ålder och genus. Samtliga kapitel utgår ifrån berättelser av olika slag: bilderböcker, kommersiella tidskrifter för flickor, animerad film, skönlitteratur, bloggar och intervjuberättelser. Ambitionen med boken har varit att tillgängliggöra forskning om ålder och genus.

 

Läs pressmeddelandet >>

Om Karin hos Nordic Academic Press>>

 

2015-11

Karin medverkar i Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen, som har tema ålder.

Artikeln "Gammal är någon annan. Om övergångar, kläder och kroppens ålder" finns på sidorna

241-255.

 

2015-11-19 - 20

Karin presenterade en artikel om äldre kvinnors garderobssamlingar vid en kultursociologisk konferens i Uppsala. Kultursociologiskt symposium ordnades av The cultural matters group.

 

2015-09-26

Karin intervjuas i UR Samtiden på bokmässan i Göteborg.

 

2015-09-26

Karin presenterar sitt

forskningsprojekt på bok-

mässan i Göteborg.

11:35 - 11:50 Vikten av

att klä sig vuxet

 

Se Forskartorgets program >>

Se Karins presentation här >>

 

2015-08-20

Karin presenterar sin forskning på Nordic ethnology and folklore conference i Köpenhamn.

 

Rubriken på Karins paper var: Old? Older? Elderly? Co-constructing ageing in wardrobe research.

 

2015-06-16

Karin ledde en session på kulturforskningskonferensen In the flow, people, media, materialities som ordnades av Advanced center for cultural studies, vid Linköpings universitet. Sessionen handlade om kläder och mode i i olika åldrar: Medierade samtal - om att göra ålder och genus kring frågor om stil.

Karin presenterade papret: "Det är viktigt att klä sig vuxet". Äldre kvinnor om stilval.

 

2015-05-27

Karin höll ett föredrag på Gislaveds konsthall: En tant att tänka med.

 

2015-05-27

Karin medverkade i SR Jönköping. Hon intervjuades om tanter, ålder och genus.

 

2015-03-12

Karin medverkade i Gokväll, torsdagen den 12 mars, och berättade om sitt pågående forskningsprojekt I garderoben.

Gokväll kommer att visa flera inslag där de intervjuat människor om deras garderober. I anslutning till att första avsnittet visades var Karin inbjuden att berätta om vad garderobsforskning kan vara, och om äldre kvinnor och kläder.

Titta här >>

(13:30 in i programmet, tillgängligt till 11/4)

 

2015-03

Karin Lövgren är intervjuad för det nya nätmagasinet Seniorhälsa. Tidningen innehåller artiklar om hälsa och välbefinnande och vänder sig framförallt till äldre. Här finns flera intervjuer med forskare om livskvalitet, medicin och omvårdnad samt om synen på åldrande.

Läs artikeln här >>

 

2015-03

På internationella kvinnodagen, höll Karin ett föredrag på Kulturen i Lund. En tant att tänka med tog upp tanten som symbol, och hur äldre kvinnor kritiserats för att bli osynliga och för att bidra till detta genom att klä sig i beige och grått, men också kritiserats för att klä sig som så kallade "kulturtanter": i klatchiga färgsprakande mönster. Föredraget hölls i anslutning till Kulturens utställning om Gudrun Sjödén.

Läs här >>

 

2015-03

Vad klär en tant? Det var rubriken på ett föredrag Karin höll på Backens kyrka, Umeå. Föredraget handlade om hur intervjupersonerna talade om sina kläder och sin stil. Flera betonade att de inte tyckte att de klädde sig tantigt.

 

2015-02

Karin medverkar i radio. Stil, 20 februari.

"Och så pratar vi med forskaren Karin Lövgren som arbetar med projektet I garderoben: kvinnor, kläder och åldrande, där hon har intervjuat ett antal kvinnor om deras förhållande till kläder och stil nu när de har blivit äldre."

Lyssna här>>

(41:50 in i programmet)

 

2015-02

Karins forskning presenteras på Riksbankens jubileumsfonds hemsida: Karin Lövgren forskar om äldres syn på kläder.

Läs här >>

 

2015-01

Publicerat: ‘Fun´ as a resource in old women’s deliberations about style and dress. I den nyiutkommna boken Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Red. Eva Söderberg och Sara Nyhlén.

Läs mitt kapitel här >>

 

2015-01

Karin medverkar i radion. SR Gävleborg P4 förmiddag Gävleborg, med Mikael Sanner och Wenda Hajo

Karin intervjuas om åldrande, medier och framförallt kläder. Spelar ålder roll då det gäller klädstil?

22 januari 2015

Lyssna här >>

 

2014-12

Kläder är än viktigare då man är gammal än då man är ung. Forskartorget Umeå, 6 december 2014. Utifrån detta citat från Alice, 94 år, som berättat om kläderna i sin garderob presenterade Karin Lövgren sin undersökning av äldre kvinnors syn på åldrande och vardag.

Titta här >>

 

2014-11

En ropande tystnad – om ålder, kvinnor och historia. Medverkat som sakkunnig forskare i utställningen. Kvinnohistoriskt museum, Umeå.

 

2014-11

Är verkligen 60 det nya 40? I radio. Karlavagnen om åldrande. 14 november 2014 .

Lyssna här >>

 

2014-11

Kvinnor och åldrande: med garderober som utgångspunkt. Högre seminarium Linnéuniversitetet, Växjö 13 november 2014.

 

2014-11

En kväll i tantens tecken. Om fenomenet tant. Historiska föreningen, kulturföreningarna Klubb och Tanketrust, Växjö. 12 november 2014

 

2014-11

I garderoben, åldrande, kvinnor och kläder. Högre seminarium, NISAL, Linköpings universitet. 6 november 2014.

 

2014-10

Medverkat i paneldiskussion om kultur och hälsa på Swedage’s konferens. Umeå 1 oktober 2014.

 

2014-03

En tant att tänka med. Medverkat vid Tantflickan & Flicktantens dag. Populärvetenskaplig föreläsningsdag, 1 mars, 2014.

 

2014-03

Landets fria tidning, februari/mars 2014, intervju om tantforskning.

 

2012-04

Tanten vem är hon? En (t)antologi

Tantens tid är nu! Men…

Vem är tant?

Och hur är man när man är tant?

En ny bok, Tanten, vem är hon? En (t)antologi, reder ut begreppen.

Karin Lövgren är en av redaktörerna och medförfattare.

Pressrelease >>

 

2012-03

Karin får forskningsbidrag från Riksbankens jubileumsfond för forskning med rubriken

I garderoben: kvinnor, kläder och åldrande (In the wardrobe: women, clothes and ageing).

 

2009-06-29

Om Karin Lövgrens avhandling

Pressrelease >>

 

2009-05-06

Avhandlingen klar!

Fredag 5/6 försvarade jag min avhandling i Norrköping.

 

Spikblad

(and Abstract in English) >>

 

Baksidestext >>

 

Front cover and Summary in English >>

Hon forskar om ålder och åldrande, med särskilt fokus på hur vi skapar mening kring ålder i vardagen och hur åldrande framställs i populära medier. Frågor om ålder och åldrande är samhällsrelevanta och aktuella: detta märks inte minst i hur medierna intresserar sig för frågor om äldre och om hur olika demografiska förändringar kommer att inverka på samhället syn på åldrande.

 

Inspirerad av ett begrepp från genusforskning – att göra kön – undersöker Karin hur ålder görs – hur ålder ges mening och relevans. Ålder och åldrande är sammanflätat med genus och av intresse för Lövgrens forskningsprojekt är hur kvinnlighet och manlighet görs i olika åldrar.

 

Karin är intresserad av att tillgängliggöra och förmedla forskningsresultat. Karin Lövgren forskar, undervisar och håller föredrag. Hon har medverkat i medier om ålder, generationsbegrepp samt synen på äldre kvinnor.

 

Karin slutför för närvarande en studie om åldrande och kläder. Med utgångspunkt i intervjuer kring vad äldre kvinnor har i sina garderober undersöker hon frågor om ålder, livsfas, och hur åldrande tillskrivs mening.

 

Hon är forskarutbildad vid den tvärvetenskapliga institutionen Tema ålder och åldrande (NISAL), Linköpings universitet. Hennes avhandling: ”Se lika ung ut som du känner dig. (2009) handlar om kulturella föreställningar om åldrande. Utgångspunkten är tidskrifter som riktar sig till medelålders och äldre kvinnor, med ålder som säljargument. Avhandlingen utgår ifrån intervjuer med verksamma inom reklam och marknadsföring, analys av artiklar och reklam i populära tidskrifter och intervjuer med kvinnor i åldrarna 40-62.

 

 

Karin Lövgren är redaktör för en bok om hur föreställningar om ålder och genus är sammanflätade, och som tematiskt handlar om både flickor och tanter. Boken: Att konstruera en kvinna, kom ut 2016, på Nordic academic press. Karin är också en av redaktörerna för en antologi om kvinnor och åldrande: “Tanten vem är hon?” utgiven på Borea bokförlag. Hon har medverkat i flera publikationer, se mer under fliken Publikationer.

 

Karin Lövgren har arbetat med forskning samt undersökningar och dokumentationer för kulturhistoriska museer och forskningsinstitutioner. Hon har till exempel skrivit om invandrare i sjukvården, ett sågverk i Värmland, boende och vardagsliv i en förort och om unga män respektive unga kvinnor, identitet och livsvillkor.

 

Kontakt >>